Testen


Elk verdeelbord dat onze atelier verlaat heeft een strenge interne testprocedure doorlopen. Deze blijft niet enkel beperkt tot een visuele controle maar wordt standaard aangevuld met verschillende mechanische en functionele testen. Bovendien is elk verdeelbord steeds vergezeld van een duidelijk bordenschema en een overzichtelijke lijst van componenten. Tot slot wordt ook het aanbrengen van de nodige identificatie met zorg voor detail uitgevoerd.

© 2011 Power & Control