Technische Installaties

Indien gewenst kunnen we ook voor U totaalprojecten uitvoeren. Dit houdt in dat we samenwerken van in de ontwerpfase tot de uiteindelijke indienstname van het project.
Hieronder een overzicht van onze specialisaties:

- Implementatie, optimalisatie van machineparken
Wij implementeren de op voorhand afgesproken onderdelen van uw machinepark of nemen het project van A to Z onder onze hoede. Dit gaat van projectmanagement en communicatie tussen de verschillende partijen, tot het begeleiden van de nodige testen voor het bekomen van de benodigde attesten en certificaten.

- IndustriŽle gebouwen
Power & Control kan vanaf het ontwerp tot uitvoering instaan voor alle elektrische installaties voor je industrieel gebouw.

- Energievoorzieningen voor de industrie
Behalve elektriciteitsbekabeling heeft Power & Control ook ruime ervaring met het uittekenen en installeren van lokale netwerken voor data, spraak, video en controlesignalen. We kunnen u adviseren en installeren, van Ethernet over UTP en FTP tot en met glasvezel voor een snelle en ongestoorde verbinding over een grote afstand. Uiteraard inclusief alle componenten en connectoren en conform de geldende normen.

- Uitbreidingen en aanpassingen van bestaande installaties
Wij nemen graag in nauw overleg met de fabrikanten van uw machines de nodige aanpassingen voor onze rekening.

- Onderhoud
Om een veelvuldig falen uit te sluiten stelt Power & Control voor om je technische installaties op geregelde tijdstippen te laten controleren. Preventief onderhoud is uitermate belangrijk om zo weinig mogelijk technische storingen te hebben.© 2011 Power & Control